جستجو
Persian
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
دسته‌بندی ها
تصویر برای دسته  کنترل کننده جک برقی یا اکچویتور

کنترل کننده جک برقی یا اکچویتور

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست
فیلتر براساس ویژگی‌ها
  • فیش ورودی هندست Handset Input Plug
  • 8Pin Din
  • ولتاژ خروجی Output Voltage
  • DC24V

کنترل باکس تک محور مدل CB02S.1-2EU+22

کنترل باکس تک محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

820,700 تومان

کنترل باکس چهار محور مدل CB10S.4S-2EU+AD1A

کنترل باکس چهار محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,745,800 تومان

کنترل باکس چهار محور مدل CB10S.4S-2EU+AD1N

کنترل باکس چهار محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,718,250 تومان

کنترل باکس چهارمحور مدل CB09-4E-2EU+22B

کنترل باکس چهار محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی جکهاتک کارمیکنند

1,719,700 تومان

کنترل باکس چهارمحور مدل CB09H-4E-2EU+22B

کنترل باکس چهار محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,719,700 تومان

کنترل باکس دو محور مدل CB02S.2-2EU+22

کنترل باکس دو محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

928,000 تومان

کنترل باکس دو محور مدل CB03.2-2EU+22

کنترل باکس دو محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,247,000 تومان

کنترل باکس دو محور مدل CB10S.2S-2EU+AD1N

کنترل باکس دو محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,995,200 تومان

کنترل باکس دو محور مدل CB13.2-2EU+22N

کنترل باکس دو محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,719,700 تومان

کنترل باکس دو محور مدل CB17.2-2EU+22N

کنترل باکس دو محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,995,200 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB02S.3-2EU+22

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,015,000 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB03.3+2EU

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,247,000 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB03.3-2EU

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی رنگ مشکی

1,247,000 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB06.3-2EU-22

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,719,700 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB10S.3S-2EU+AD1A

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

2,128,600 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB13.3-2EU+22A

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

2,001,000 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB17.3-2EU+22A

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

2,128,600 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB17.3-2EU+22N

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,940,100 تومان

کنترل باکس سه محور مدل CB17.3-2EU+22N-L

کنترل باکس سه محور مناسب برای جک های خطی تخت های بیمارستانی

1,885,000 تومان