جستجو
Persian
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فیلتر کردن نتایج:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 600,000 تومان بیشترین: 4,030,200 تومان
600000 4030200
دسته‌بندی ها
تصویر برای دسته  ریموت جک برقی یا اکچویتور

ریموت جک برقی یا اکچویتور

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست
فیلتر براساس ویژگی‌ها

فوت سوییچ تک محور مدل :FS.2

پدال پایی تک محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

600,000 تومان 1,380,000 تومان

فوت سوییچ دو محور مدل :FS02

فوت سوییچ دو محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB05, CB06, CB09, CB12 ، CB16

2,220,000 تومان 4,560,000 تومان

هندست تک محور مدل HB31-00

هندست تک محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,071,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB14L-01

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09,

1,500,000 تومان 1,980,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB15L-03/HB15L-C04

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس هایCB21, CB15 و CB22

1,860,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB54-08

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17جهت ترند

تماس برای قیمت

هندست چهارمحور مدل HB55-C02

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB18

900,000 تومان 1,980,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-01/HB84+C1

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,840,800 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-06

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,980,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-07

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

تماس برای قیمت

هندست چهارمحور مدل HB84-08/HB84+C01

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

2,037,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB96A-00

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های (CB20(NEW

1,500,000 تومان 2,400,000 تومان

هندست دو محور مدل HB32-00

هندست دو محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,200,000 تومان

هندست سه محور مدل HB33-00

هندست سه محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,320,000 تومان

هندست سه محور مدل HB63S

هندست سه محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

تماس برای قیمت

هندست سه محور مدل HB73-00

هندست سه محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

تماس برای قیمت

کنترل نرسینگ چهار محور مدل :ACPM4-C

کنترل نرسینگ چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB20 و هندست HB96A-00

1,620,000 تومان 4,080,000 تومان

کنترل نرسینگ چهار محور مدل ACP4-S-B

کنترل نرسینگ چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB09, CB10, CB16, CB17, CB24 و هندست مدل HB84-08

4,030,200 تومان