جستجو
Persian
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فیلتر کردن نتایج:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 760,000 تومان بیشترین: 3,320,000 تومان
760000 3320000
دسته‌بندی ها
تصویر برای دسته  ریموت جک برقی یا اکچویتور

ریموت جک برقی یا اکچویتور

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست
فیلتر براساس ویژگی‌ها

فوت سوییچ تک محور مدل :FS.2

پدال پایی تک محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,080,000 تومان 1,160,000 تومان

فوت سوییچ تک محور مدل :FS.2

پدال پایی تک محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

2,760,000 تومان 3,920,000 تومان

هندست تک محور مدل HB31-00

هندست تک محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

760,000 تومان 840,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB14L-01

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09,

1,200,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB15L-03/HB15L-C04

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس هایCB21, CB15 و CB22

1,240,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB54-08

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17جهت ترند

1,200,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB55-C02

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB18

1,200,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-01/HB84+C1

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,600,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-06

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,600,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB84-07

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,600,000 تومان 1,680,000 تومان

هندست چهارمحور مدل HB96A-00

هندست چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های (CB20(NEW

1,920,000 تومان 2,040,000 تومان

هندست سه محور مدل HB63S

هندست سه محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

760,000 تومان 1,040,000 تومان

هندست سه محور مدل HB73-00

هندست سه محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB02, CB06, CB07, CB09, CB10, CB12, CB16 و CB17

1,000,000 تومان 1,040,000 تومان

کنترل نرسینگ چهار محور مدل :ACPM4-C

کنترل نرسینگ چهار محور کنترل جک های تخت های بیمارستانی مناسب برای کنترل باکس های CB20 و هندست HB96A-00

3,320,000 تومان 3,520,000 تومان